Ovipuhelinjärjestelmä

Hoitajakutsujärjestelmä

Turvavalaistusjärjestelmä

Paloilmoitinjärjestelmä

Kameravalvontajärjestelmä

Rikosilmoitinjärjestelmä

Kulunvalvontajärjestelmä

Turvajärjestelmät