Kontaktuppgifter

Wirmax Oy
FO-nummer: 2796977-8
Areenankuja 1 G, 00240, Helsinki
Tel. 09 428 274 70
info@wirmax.fi
tarjouspyynnot@wirmax.fi

Kontaktuppgifter Helsinki 09 428 274 70
Kontaktuppgifter Oulu 02 0730 9200
Kontaktuppgifter Jyväskylä 014 547 7300

Wirmax.

Helsingfors

09 428 274 70

Uleåborg

02 0730 9200

Jyväskylä

014 547 7300

Wirmax Faktureringsuppgifter

Nätfaktura

Vi önskar att ni i första hand fakturerar elektroniskt. Nätfakturering är snabbare och smidigare för både sändare och mottagare.

Operatör: Apix Messaging
Service ID: 003723327487
Eadress: 003727969778
Service-ID vid sänding från banknätet: DABAFIHH

Pappersfaktura

För att vårt skanningssystem ska känna igen en pappersfaktura måste följande adress finnas också på själva fakturan, inte enbart på kuvertet.
Adressuppgifterna är enbart för pappersfakturor.

Wirmax Oy
PL 16112
00021 LASKUTUS
E-postadress för skanning:
003727969778@procountor.apix.fi

Ta kontakt

Kontakta oss genom att fylla i formuläret här nedan. Vi svarar inom ett dygn.
Ta kontakt - SWE