Wirmax Prislista

Nedan finns vår prislista för underhåll och installationsarbeten.

  • Timpris 60 € + moms (74,40 €)
  • Minimifakturering 2 h
  • Servicebil 50 € + moms
  • Tillbehör/material 16 € + moms
  • Kvälls-/nattjobb +100% på normal timtaxa
  • Lördag +100%
  • Helgjobb +200%
  • Jourtillägg 150 € + moms
  • Parkeringsavgift 10 € + moms (central stad och betalparkeringar)
  • Faktureringstillägg för pappersfaktura 4 € + moms.

Timfakturering börjar när installatören börjar köra till platsen från vårt kontor (Areenankuja 1 G).