Hållbara tekniska lösningar

Wirmax är en koncern för modern husteknik. Vårt mål är att vara branschens mest serviceinriktade, framåttänkande och hållbara företag. Vi vill förnya husteknik med hjälp av den nyaste teknologin och genom att göra husteknik så smidigt som möjligt.

Wirmax – en pålitlig partner i tekniskt utmanande husteknik

Vi erbjuder heltäckande service vad gäller husteknik. Vi tar hand om vvs-, kyl-, säkerhets- och automationslösningar i fastigheter. Med hjälp av teknologi bygger vi energisnålare lösningar som underlättar underhåll, minskar koldioxidavtryck och genererar inbesparingar för fastighetsägare.

Wirmaxin sähkömies tekemässä asennusta

Med teknologi och automation mot en hållbarare verksamhet

Modern teknologi, automatisering av processer, fjärrövervakning och serviceavtal frigör resurser och förebygger eventuella problem i tid. Regelbundna fastighetsgranskningar garanterar ett bekymmersfritt boende för fastighetsägaren. Att bygga en fastighet är en enorm investering och att vara proaktiv då det gäller fastighetsskötsel är både lönsamt och hållbart.

Hållbart tillsammans

Ett hållbart tänk styr vårt dagliga arbete. Vi uppmuntrar våra anställda och våra samarbetsparter att tänka och agera hållbart, både i arbetslivet och på fritiden. Ansvarsfulla och hållbara lösningar är viktiga för oss och vi strävar efter att utveckla all vår verksamhet i enlighet med hållbara lösningar.

Vi vill också hjälpa fastighetsägare med att välja hållbarare lösningar genom att byta till lösningar som är modernare, energisnålare, mer automatiserade och har ett lägre koldioxidavtryck. Det är ett måste – att uppdatera gamla system med nya, miljövänliga alternativ som uppfyller dagens kriterier.

Wirmax arbetar för hållbara målsättningar då det är dags för nya alternativ med lägre utsläpp.

Miljöansvar

Wirmax tar hand om vår vackra, finländska natur och miljö och följer miljölagstiftningen i all verksamhet.


Vi strävar efter att återanvända och använda återanvänt alltid då det är möjligt. Vi återvinner allt byggnadsavfall och satsar på kvalitet och hållbarhet då det gäller val av arbetskläder- och verktyg. Vi använder hållbart producerade kläder som också återanvänds på bästa möjliga sätt.

Modern utrustning stöder vårt hållbara tänk. Energisnåla och välutrustade fordon garanterar effektiv service utan onödiga körsträckor. En optimering av servicekörningar minskar utsläpp och kostnader och bidrar till att göra vår verksamhet hållbarare.

Vårt mål är att Wirmax rör sig enbart med hjälp av fordon som använder förnybara energikällor senast år 2025. Inom kort påbörjar vi ett pilotprojekt med eldrivna servicebilar.

En välmående personal den viktigaste resursen

Personalens välmående och ork är viktiga för oss. I Wirmax får alla en likvärdig möjlighet att göra framsteg. Vi strävar efter att vara en flexibel arbetsgivare som beaktar sina anställdas olika livssituationer.

Våra anställdas välmående och motivation lägger grunden för det arbetet vi gör. Vi erbjuder all vår personal en möjlighet till fortbildning och utveckling vid sidan av arbetet. Vi erbjuder också läroavtal. Vi vill stödja vår personal i att utveckla sitt kunnande. Våra anställda är alltid välkomna tillbaka, även om de väljer att samla erfarenhet någon annanstans emellan.

Ta kontakt

Ta kontakt dygnet runt, via telefon eller formulär. Vi kontaktar dig snarast.