Dataskyddsbeskrivning

Det här är en dataskyddsbeskrivning i enlighet med EU:s direktiv för dataskydd (GDPR).

Registrets namn

Wirmax Oy kunduppgiftsregister

Registrets upprätthållare

Wirmax Oy, FO-nummer 2796977-8

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Jarkko Niemikorpi, vd

Ändamålet med registret


Ändamålet med registret är att fungera som kunduppgiftsregister för Wirmax Oy.

Uppgifterna kan användas i följande ändamål:

I samband med kundärenden

Regelmässiga uppgiftskällor

Huvudsaklig informationskälla är kunden själv. Uppgifter kan även fås från myndighets- och företagsregister och från gemensamma samarbetsparter.

Registrets datainnehåll

Registret innehåller i huvudsak kunduppgifter som kunden själv har delgivit Wirmax Oy.

Registret kan innehålla bl.a. följande:

Personens namn
E-postadress
Övriga uppgifter kunden har delgivit
Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Med kundens medgivande kan Wirmax Oy utlämna uppgifter till samarbetsparter, i samband med beställning av produkter och tjänster.

Faktureringsuppgifter kan utlämnas till instans som ansvarar för betalningar.

Uppgifterna utlämnas inte till övriga parter inom eller utanför EU.

Uppgifterna kan utlämnas till myndigheter i Finland, på grund av lagstadgad skyldighet.

Principer för skydd av registret
Manuellt material

Uppgifterna förvaras inte i fysisk form, med undantag av bokföring, till vilken endast behörig personal på Wirmax Oy har tillgång. De är bundna av tystnadsplikt.

Elektroniskt material

Uppgifterna flyttas med en skyddad SSL-förbindelse.

Elektroniskt material är skyddat av en brandmur. Endast behörig personal på Wirmax Oy har tillgång till uppgifter i registret. Rätten att använda registret kräver personligt användarnamn och lösenord. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och endast i de ändamål som föreskrivits.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv i registret. En person som vill granska sina uppgifter ska lämna en skriftlig begäran om detta till den personuppgiftsansvarige i form av en egenhändigt undertecknad handling.

Rätten att granska uppgifterna är kostnadsfri högst en gång per år. 

Uppgifternas förvaringstid

Uppgifterna förvaras endast för den tid som är nödvändig.

Cookies/Webbkakor

Den här nätsidan använder cookies/webbkakor. Det är en liten datafil som webbservern sparar i webbplatsbesökarens dator. Med hjälp av dem kan vi hålla reda på besökarens preferenser.

Det är möjligt att avslå användningen av cookies/webbkakor men det påverkar vår möjlighet att producera individualiserade och högklassiga nättjänster.