Kontrakt- och leveransvillkor

Nätbutiken

Wirmax Oy (FO-nummer 2796977-8) säljer lösningar för husteknik till privatpersoner och företag i Finland. Priserna innehåller moms. Vi förbehåller oss rätten till justeringar i pris.

Wirmax Oy, FO-nummer 2796877-8
Arenagränden 1 G, 00240, Helsingfors
Tfn: 09 42827470
info@wirmax.fi

Beställningar

Produkter och tjänster köps via nätbutiken genom att lägga till produkten/tjänsten i butikskorgen och genom att betala innehållet i kassan. Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt. Vid köp via nätbutiken förutsätter vi att kunden har bekantat sig med och förbundit sig vid beställningsvillkoren.

Tjänster och pris

Priset för en tjänst/produkt syns i samband med valet av tjänsten. Våra priser inkluderar moms. Skattespecifikation syns i butikskorgen och i beställningsbekräftelsen.

Betalningssätt

Faktura

Kunden får en faktura då den beställda tjänsten har genomförts. Eventuella tilläggsarbeten faktureras i enlighet med vår prislista på samma faktura.

Förverkligande och tidtabell

Vi tar emot beställningar endast i Finland. Vi är i kontakt med kunden så fort som möjligt, efter att beställningen är gjord, oftast inom ett dygn och kommer sedan överens om en tidtabell för genomförandet av arbetet.

Avbeställning

Våra tjänster har i regel en avbeställningsrätt på 14 dagar. Med undantag av de arbeten som görs inom 14 dagar från beställningsdagen. I situationer där arbetet redan har påbörjats gäller inte rätten till avbeställning. 

Avbeställningen görs skriftligt till info@wirmax.fi. Vi returnerar summan då avbeställningen har registrerats och med samma betalningssätt som använts i beställningen.

Återtagandeförbehåll

Wirmax förbehåller sig rätten till återtagande av produkter vid köp, tills kunden har betalat hela fakturan.

Ifall kunden inte betalar fakturan senast vid förfallodag, har försäljaren rätt att ensidigt säga upp köpet. Kunden är dock skyldig till ersättning för de kostnader som redan har hunnit uppstå.