Vastuullisia taloteknisiä ratkaisuja toteuttava talotekniikkakonserni

Wirmax on moderni talotekniikkakonserni. Tavoitteemme on olla alan palvelevin, kehittyvin ja vastuullisin yritys. Haluamme uudistaa talotekniikka-alaa uusimman teknologian avulla tekemällä talotekniikasta yksinkertaista.

Wirmax Oy – luotettava kumppani teknisesti vaativassa talotekniikassa

Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua talotekniikan saralla. Hoidamme LVIS-, kylmä-, turva, sekä automaatioratkaisut kiinteistöissä. Luomme teknologiaa hyödyntäen energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, jotka helpottavat kiinteistöjen ylläpitoa, pienentävät hiilijalanjälkeä sekä tuovat kiinteistön omistajille kustannussäästöjä.

Wirmaxin sähkömies tekemässä asennusta

Teknologian ja automaation hyödyntäminen matkalla kohti vastuullisista toimintaa

Nykyaikainen teknologia, prosessien automatisoiminen, etävalvonta sekä huoltosopimukset vapauttavat resursseja sekä auttavat todentamaan mahdolliset vikatilanteet ajoissa. Säännölliset kiinteistökierrokset takaavat huoletonta asumista kiinteistön omistajalle. Kiinteistön rakentaminen on suuri investointi ja sen proaktiivisesti huoltenpito on paitsi kannattavaa myös vastuullista.

Vastuullisesti yhdessä

Vastuullinen ajattelu ohjaa päivittäistä tekemistämme. Haluamme kannustaa työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme ajattelemaan vastuullisesti, niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Vastuulliset ja kestävät ratkaisut ovat meille tärkeitä ja pyrimme kehittämään omaa toimintaamme ensisijaisesti näitä arvoja huomioiden.

Haluamme auttaa myös kiinteistön omistajia siirtymään kestävämpiin ratkaisuihin. Tällä tarkoitamme siirtymistä modernimpaan, energiatehokkaampaan, automatisoituun sekä hiilijalanjälkeä vähentävään ympäristöön. Vanhojen järjestelmien sekä laitteiston korjaaminen uusilla, ympäristöystävällisillä ratkaisuilla, jotka täyttävät nykyaikaiset kestävän kehityksen vaatimukset ovat välttämättömiä.

Wirmax on mukana edistämässä ja auttamassa saavuttamaan näitä kestävän kehityksen tavoitteita siirryttäessä vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin.

Ympäristövastuu

Haluamme Wirmaxilla toimia vastuullisesti ja tukea kaunista luontoamme ja ympäristöämme noudattamalla ympäristölainsäädäntöjä koskien kaikkea tekemistämme.

Pyrimme aina mahdollisuuksien mukaan kierrättämään kuin myös käyttämään kierrätettäviä materiaaleja. Kierrätämme tekemisestämme syntyvät rakennusjätteet sekä panostamme laatuun ja kestävyyteen, mitä tulee työvaatteisiin sekä työvälineisiimme.

Käytössämme on kestävät ja kestävän kehityksen arvoja noudattaen tuotetut työvaatteet, joita työntekijämme voivat kierrättää työvaatemyymälän kierrätyspisteessä. Työvaatteet kierrätetään kunnon mukaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Moderni kalusto tukee vastuullisen yritystoiminnan periaatteita. Vähemmän polttoainetta kuluttavat sekä hyvin varustellut huoltoautomme takaavat nopean ja tehokkaan palvelun, jolloin ylimääräisiltä ajoilta vältytään. Huoltoajojen optimointi vähentää autojen päästöjä, parantaa asentajiemme tehokkuutta sekä pienentää kustannuksia ja tekee toiminnastamme yhä kestävämpää.

Tavoitteenamme on, että Wirmaxin kalusto liikkuu ainoastaan uusiutuvalla energialla vuoteen 2025 mennessä. Jos kaikki järjestyy hyvin, aloitamme pian kokeilun ensimmäisillä sähköllä toimivilla huoltoautoilla.

Hyvinvoiva henkilöstö tärkein voimavara

Työntekijöiden hyvinvointi sekä jaksaminen, ovat keskeisessä osassa toimintaamme. Wirmaxilla annamme kaikille tasavertaisen mahdollisuuden edetä ja menestyä. Pyrimme työnantajana joustamaan mahdollisuuksien mukaan työntekijöidemme elämäntilanteet huomioiden.

Työntekijöiden hyvinvointi ja motivaatio ovat kaiken tekemisemme pohja. Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden kouluttautua ja kehittää osaamistaan työn ohella. Monialainen tarjontamme mahdollistaa myös oppisopimuskoulutukset, jotka voimme tarjota työntekijälle yrityksemme sisällä. Haluamme tukea ja kannustaa työntekijöitämme kehittämään osaamistaan. Työntekijämme ovat aina tervetulleita takaisin, mikäli valitsevat lähteä kokemuksen hankkimisen tai oppimisen tielle.

Ota yhteyttä

Päivystyksemme on avoinna ympäri vuorokauden. Ota yhteyttä puhelimitse tai lomakkeella. Olemme teihin pian yhteydessä.