Automaatio- ja turvajärjestelmien etävalvonta.

Etävalvonnalla vahinkojen ennaltaehkäisyä

Jukka Kärkkäinen on automaatio- ja turva-alan yrityksen Gane Oy:n yksi perustajista. Työvuosia hänelle on Ganella kertynyt jo yli 10 vuotta. Jukka on itse automaatioalan expertti ja koulutukseltaan sähköinsinööri. Automaatioalalla sähköinsinöörin koulutuksesta onkin Jukan mukaan paljon hyötyä, sillä mittaustekniikka on pääosin sähkötekniikkaa, mutta siihen liittyy myös automaatio hyvin vahvasti.

Jukka tekee Ganella myyntiä ja markkinointia, pääasiassa yritysasiakkaille. ”Pyrimme hakemaan aina asiakkaalle toimivaa ratkaisua.”, Jukka sanoo. Yritysasiakkaiden lisäksi, Ganella tehdään myös huoltokumppanuuksia laitevalmistajille, ja näin ollen asiakkaina voi olla myös kuluttajia.

Mitä etävalvonnalla tarkoitetaan?

Etävalvonta on käytännössä teknisten järjestelmien ilmoittamien poikkeamien käsittelyä. Etävalvontajärjestelmään tulee hälytyksiä kiinteistöihin asennetuista automaatiojärjestelmistä, jotka kertovat erilaisista vikatilanteista. Etävalvonnan avulla lähdetään selvittämään, missä vika on.

Etävalvonnalla pystytään käytännössä valvomaan mitä tahansa. Yleisimmät hälytykset liittyvät lämpötilapoikkeamiin. Muita yleisimpiä hälytyksiä ovat lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmiin liittyvät poikkeamat, joissa on usein kyse likaantuneesta venttiilistä tai viallisesta venttiilimoottorista. ”Joskus kyse voi olla myös kaukolämmön katkeamisesta. Se on kuulemma harvinaista, mutta mahdollista”, Jukka kertoo.

Gane tarjoaa asiakkailleen Gane HelpDesk etävalvontapalvelua. Gane HelpDesk auttaa tulkitsemaan vikailmoituksia silloin, kun kiinteistöhuolto ei välttämättä itse osaa tulkita hälytyksen aiheuttajaa. ”Meille voi tulla ihan soitto, jossa kysytään apua ja me tietysti autamme”, Jukka sanoo. HelpDesk auttaa missä tahansa kysymyksessä liittyen turva– ja automaatiojärjestelmiin ja niiden hälytyksiin.

Gane HelpDeskin hinnoittelu on haluttu pitää maltillisena. Jos asiakkaalla on häiriö, apua saa puhelinpalvelun tai viestipalvelun kautta. ”Palvelumme ovat kiinnostavia, koska palvelemme asiakkaita maltillisin hinnoin”, Jukka sanoo.

Osa sopimuskumppaneista on ihmetellyt, että näinkö helposti apua on saatavilla. Eräs asiakas kysyi Jukalta: ”Eikö tosiaan enää tarvitse erikseen soittaa moneen eri firmaan saadakseen paikalle putki-, sähkö-, automaatio- tai turva-asentajan?” On helppoa, kun palvelut saa saman katon alta, ja asiat saa hoidettua yhdellä puhelulla.

Jukka kertoo olevansa tyytyväinen Ganen ja Wirmaxin väliseen yhteistyöhön. ”Yhteistyö on tärkeää, ja on hienoa, että saadaan yhdistettyä erittäin laaja osaaminen monelta eri alalta.”

Voidaanko etävalvonnalla estää akuutteja tilanteita?

Vesivuotoihin pystyy rajallisessa määrin vaikuttamaan, esimerkiksi vesiverkostoja ja pattereita voi seurata etävalvonnan avulla. Etävalvonnalla voidaan seurata patteristojen painetta. Jos patterin paine lähtee laskemaan epänormaalin paljon, se todennäköisesti vuotaa jostain kohtaa. Myös lämmitysjärjestelmien toimintaa voi seurata etävalvonnalla. Kun lämmitysjärjestelmä alkaa lämmittämään, veden lämpötila nousee, mikä aiheuttaa painetta. Kun tarvitaan lämmitystä ja painetta ei tulekaan, voi kyse olla esimerkiksi paisunta-astian hajoamisesta.

”En sano, että tällä voisi estää jotain akuuttia tapahtumaa, mutta etävalvonta on erinomainen keino vahinkojen ennaltaehkäisyssä”, Jukka toteaa.

Etävalvonnalla päästään näkemään historiatietoja, voidaan esimerkiksi katsoa edellisen syksyn vedenkulutusta ja verrata sitä nykytilanteeseen. Tai jos esimerkiksi vedenpaine laskee, tiedetään, että kyseessä voi olla mahdollinen vuoto.

Etävalvontajärjestelmässä on hälytysraja, jonka ylittyessä järjestelmä antaa hälytyksen. Kun järjestelmä antaa tietoa etävalvonnalle, ei hälytystä välttämättä ehdi edes tulemaan, kun vika jo huomataan.

Etävalvonnalla pystytään valvomaan myös, miten lämmitys toimii. Nyt kun ilmat kylmenevät, niin nähdään, toimiiko lämmitys suunnitellulla tavalla. Lisäksi etävalvonnalla pystytään lisäämään energiatehokkuutta. Sillä voi seurata sähkön- sekä vedenkulutusta ja havaita näissä mahdolliset poikkeamat.