Hybridi-lämmitys: kaukolämpö ja ilma-vesilämpöpumppu.

Hybridilämmitys: kaukolämpö ja ilmavesilämpöpumppu eli VILP

Ilma-vesilämpöpumput kaukolämmön rinnalle pienentämään kerrostaloyhtiön energiakustannuksia.

Kerrostaloyhtiö Helsingin kantakaupungissa Mannerheimintiellä asennutti 5 ilmavesilämpöpumppua jo olemassa olevan kaukolämmön rinnalle pienentämään nousevia energiakustannuksia. Samalla kohteen kaukolämmönvaihdin uusittiin ja vaihdettiin matalalämpöiseen versioon sekä kohteeseen asennettiin kiinteistöautomaatiota ja otettiin käyttöön etävalvonta.

Kyseisen kohteen suunnitteli insinööritoimisto Aavat ja kilpailutuksen myötä urakoitsijaksi valikoitui Wirmaxin tytäryhtiö Putkimaatti.

Hankkeen takaisinmaksuaikaa on hankala ennustaa kaukolämmön hinnan vaihtelun vuoksi, mutta puhutaan todennäköisesti 7-10 vuoden takaisinmaksuajasta. 

Ilmavesilämpöpumppu ja kaukolämpö yhdessä laskevat energiakuluja.

Hybridi-lämmitys taloyhtiöön

Kun jo olemassa olevan lämmitysmuodon rinnalle asennetaan toinen lämmitysmuoto, puhutaan hybridi-lämmityksestä. Tällainen ratkaisu toteutetaan monesti, jos olemassa olevan lämmitysmuodon kokonaan uusiminen ei ole syystä tai toisesta järkevää, mahdollista tai puhutaan taloudellisesti liian suuresta investoinnista kyseiselle kiinteistölle ja sen omistajille. 

Miksi kyseisessä kohteessa päädyttiin hybridi-lämmitysratkaisuun?

Viime vuosina kaukolämmön hinta on noussut ja kaukolämmön hinta tulee jatkossakin vaihtelemaan, ja pitkällä aikavälillä nousemaan. Kaukolämmön hinnanmuutoksen vuoksi taloyhtiössä haluttiin ottaa rinnalle toinen lämmitysratkaisu helpottamaan tulevia lämmityskustannuksia.

Kyseisessä taloyhtiössä päädyttiin ottamaan kaukolämmön rinnalle ilmavesilämpöpumput, sillä ne vievät vähemmän tilaa kiinteistössä ja ovat kertakustannuksena huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin koko järjestelmän vaihtaminen esim. maalämpöön. Maalämpöpumpussa ongelmana on usein se, että maalämpökaivot eivät yleensä mahdu keskustan tonteille tai poraus ei muuten vain ole mahdollista. Ilmavesilämpöpumppulaitteisto vie vähemmän tilaa piha-alueella kuin maalämpöjärjestelmä.

Ilmavesilämpöpumppu ja kaukolämpö yhdessä laskevat energiakuluja.

Kaukolämpöpaketin kaukolämmönvaihdin uusittiin ja vaihdettiin matalalämpöiseen versioon.

Ilmavesilämpöpumppu ja kaukolämpö yhdessä laskevat energiakuluja.

Ilma-vesilämpöpumpun varaaja sijoitettiin taloyhtiön autohallin puolelle.

KiinteistöAutomaatio ja etävalvonta

Kohteeseen asennettiin myös kiinteistöautomaatio, jonka avulla energian ja sähkönkulutusta voi seurata etänä. Järjestelmä ilmoittaa hälytyksistä ja vikatilanteista, jolloin näihin voidaan reagoida ja tilanne voidaan korjata nopeasti. 

Kiinteistön tarpeisiin räätälöity Wirmax Wise-energiaratkaisu

Edellä mainittu hybridi-lämmitysratkaisu on Wirmax Wise -hankkeena toteutettu kokonaisuus. Wise kokonaisratkaisu räätälöidään kiinteistökohtaisesti. Ratkaisu voi sisältää maalämmön, lämmöntalteenoton, lämpöpumppuja, aurinkovoimalan, sähköauton latauksen, automaation, valaistusratkaisuja jne. 

Wise ratkaisu tuottaa parhaan mahdollisen säästön omistajalleen älykkään optimoinnin avulla samalla kun kiinteistön päästöt vähenevät huomattavasti. Automaation avulla optimoidaan energian kulutusta niin, että energiaa käytetään sekä varastoidaan enemmän silloin kuin se on edullisinta. Optimoinnin merkitys korostuu kun käytetään pörssisähköä. Pörssisähkö on edullisin tapa hankkia sähköä, mutta tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen silloin, kun sen kulutusta ohjataan älykkäästi. 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, mikäli haluaisit kuulla aiheesta lisää ja tietää, minkälainen ratkaisu sopisi juuri teidän taloyhtiöllenne tai kiinteistölle!

Tarjouspyyntölomake – Wise