Kaukolämpökeskus.
, ,

Kaukolämpölaitteistojen uusimiseen mahdollista saada avustusta

Kaukolämpölaitteistojen uusimiseen enintään 90-asteiseen kaukolämpöveteen sopivaksi voi nyt hakea avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta.

Avustusta voi hakea myös pientalojen ja vuokratalojen omistajat. Kiinteistön on kuitenkin sijaittava alueella, jossa laitteiston uusiminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista.

Avustusta voi hakea laajasti kaikki asuinrakennuksen omistajat, kuten:

  • yksityishenkilöt (mukaan lukien kuolinpesät ja yhteisomistukset)
  • taloyhtiöt
  • Yleishyödylliset yhteisöt (kuten ARAyhteisöt)
  • taloudelliset toimijat (yritykset, vuokrataloyhtiöt)
  • säätiöt
  • kunnat ja seurakunnat

Avustusta ei voida kuitenkaan myöntää esimerkiksi kaukolämpötoimittajalle tai palveluntarjoajalle.

Pientalot voivat saada avustusta enintään 2500 €, rivitaloyhtiöt enintään 4000 € ja kerrostaloyhtiöt enintään 6000 €.

Kaukolämpölaitteistojen avustus on tarkoitettu asuinrakennusten jo olemassa olevien laitteistojen uusimiseen. Avustettavia ovat lämmönvaihtimet, joiden mitoituksen perusteena oleva kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta.

Myös samassa yhteydessä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä syntyvät kustannukset ovat avustuskelpoisia. Pelkkään kaukolämpöjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen ei kuitenkaan myönnetä avustusta, vaan avustus edellyttää aina lämmönvaihtimen uusimista.

Lähde: Avustuksen verkkosivut www.ara.fi/kaukolampoavustus