11kW sähköauton latausasema.
|

Sähköauton lataus taloyhtiö laskutus – Mitä siitä tulee tietää?

Sähköauton lataus taloyhtiö laskutus mietinnässä?

Suomessa kiinteistöjen energiakustannukset kasvavat huomattavasti, mikä aiheuttaa päänvaivaa niin taloyhtiöille kuin liikekiinteistöillekin. Nykyiset kiinteistöt eivät ole tarpeeksi energiatehokkaita, ja tämä heijastuu sähkö- ja lämmityslaskuihin. Lisäksi energian hintojen nousu ei näytä taittuvan, sillä pitkän aikavälin tilastojen perusteella hinta kohoaa keskimäärin 2 % vuosittain. Tämä asettaa suuren haasteen kiinteistöjen energiakustannusten hallinnalle.

Lue kaikki aiheesta, ja tutustu Wirmax Wiseen!

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Sähköauton lataus taloyhtiössä – Mistä lähteä liikkeelle?
 • Sähköauton lataus taloyhtiö laskutus – Mistä hinta muodostuu?
 • Sähköauton lataus taloyhtiö laskutus – Paljonko se maksaa?
 • Wirmax Wise tekee prosessista helppoa ja vaivatonta – ja kustannustehokasta
Sähköauton lataus taloyhtiö laskutus

Sähköauton lataus taloyhtiössä – Mistä lähteä liikkeelle?

Sähköautojen yleistyessä monissa maissa, myös Suomessa, taloyhtiöt kohtaavat uudenlaisia haasteita. Yksi keskeisistä kysymyksistä on, miten organisoida ja hallinnoida sähköautojen latausta. Tämä ei ole ainoastaan tekninen haaste, vaan myös hallinnollinen ja taloudellinen.

Ensimmäinen askel on ymmärtää taloyhtiön tarpeet ja mahdollisuudet. Tämä sisältää sähköautojen latauspisteiden tarpeen arvioinnin, nykyisen sähköinfrastruktuurin kartoittamisen ja latausmahdollisuuksien suunnittelun. On tärkeää ottaa huomioon sekä nykyisten että tulevien asukkaiden tarpeet.

Keskeistä on myös kommunikoida ja tehdä yhteistyötä asukkaiden kanssa. Asukkailta kerättävä palaute ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen ovat avainasemassa suunniteltaessa latausinfrastruktuuria. Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon ja suunnitteluun edistää läpinäkyvyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Taloyhtiön hallituksen on myös tärkeää perehtyä eri latausjärjestelmien vaihtoehtoihin, niiden kustannuksiin ja asennusvaatimuksiin. Eri latausratkaisut, kuten hitaan ja nopean latauksen latausasemat, tarjoavat erilaisia etuja ja haittoja, ja niiden valintaan vaikuttavat monenlaiset tekijät. Ammattilainen auttaa kartoittamaan sopivat vaihtoehdot, sekä ymmärtämään eri latausasemien eroavaisuuksia.

Lue kaikki taloyhtiön latausasemista täältä >>

Kun suunnitelma on laadittu, on aika pohtia rahoitusta. Taloyhtiön on mietittävä, miten latausinfrastruktuurin kustannukset jaetaan taloyhtiön ja asukkaiden kesken. Maksaako taloyhtiö koko asennuksen, vai jaetaanko kustannukset asukkaiden kanssa? Lisäksi on harkittava, miten latauksen käyttökulut jaetaan ja laskutetaan.

Prosessi vaatii huolellista suunnittelua, avointa kommunikaatiota ja yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken. Kun nämä ensimmäiset askeleet on otettu, taloyhtiö on valmis aloittamaan sähköautojen latausasemien käyttöönoton.

Sähköauton lataus taloyhtiö laskutus – Mistä hinta muodostuu?

Kun taloyhtiö harkitsee sähköautojen latausasemien asentamista, yksi tärkeimmistä kysymyksistä on laskutus – erityisesti se, mistä latauksen hinta muodostuu, ja mitä kustannuksia projektiin liittyy. Latauksen kokonaiskustannukset voidaan jakaa useaan osaan, jotka kaikki vaikuttavat lopulliseen hintaan, jonka asukkaat maksavat sähköautonsa lataamisesta.

 1. Alkuinvestointi ja asennuskustannukset

  Alkuinvestointiin lukeutuvat latausasemien hankintakustannukset ja niiden asennus. Tämä voi vaihdella suuresti riippuen valittujen latausasemien tyypistä ja määrästä sekä tarvittavista sähköteknisistä päivityksistä. Asennuskustannukset voivat olla tuhansia euroja per latauspiste.

 2. Sähkönkulutus ja energian hinta

  Toinen merkittävä kustannustekijä on itse sähkönkulutus. Sähköauton lataaminen kuluttaa energiaa, ja tämä kulutus laskutetaan joko taloyhtiön yhteisen sähkölaskun kautta tai erillisenä maksuna asukkaille. Energian hinta voi vaihdella markkinatilanteen mukaan, ja se on otettava huomioon laskutusta suunniteltaessa.
 3. Ylläpito ja huolto

  Latausasemien ylläpito ja mahdolliset korjauskustannukset ovat myös osa kokonaiskustannuksia. Vaikka monet latausasemat ovat suhteellisen vähähuoltoisia, säännöllinen tarkastus ja mahdolliset huoltotyöt ovat välttämättömiä pitkän aikavälin toimivuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.
 4. Laskutusmallit

  Taloyhtiö voi valita erilaisia laskutusmalleja. Yksi yleinen malli on kuukausittainen kiinteä maksu, joka kattaa latausmahdollisuuden käytön. Toinen vaihtoehto on kulutukseen perustuva laskutus, jossa asukkaat maksavat sen mukaan, kuinka paljon sähköä heidän latauksensa kuluttaa. Tämä vaatii latausasemilta kulutuksen seurantaa ja mahdollisesti monimutkaisempaa laskutusjärjestelmää.
 5. Kustannusten jakaminen

  Lopuksi on päätettävä, miten nämä kustannukset jaetaan taloyhtiön ja asukkaiden kesken. Jotkut taloyhtiöt saattavat päättää kattaa osan asennuskustannuksista yhteisistä varoista, kun taas toiset voivat veloittaa kokonaan asukkailta, jotka käyttävät latauspalvelua.
Sähköauton latausasema.

Sähköauton lataus taloyhtiö laskutus – Paljonko se maksaa?

Kun sähköautojen latausasemia suunnitellaan taloyhtiöihin, yksi tärkeä huomioon otettava seikka ovat kokonaiskustannukset. Keskimääräiset asennuskustannukset voivat vaihdella suuresti, mutta ne sijoittuvat usein muutamasta tuhannesta eurosta aina kymmeniin tuhansiin euroihin, riippuen latausaseman tyypistä ja tarvittavasta infrastruktuurista.

Tämän lisäksi pitää huomioida tietysti käyttökustannukset, jotka koostuvat sähkönkulutuksesta ja ylläpitokuluista. Ne ovat tyypillisesti alhaisemmat verrattuna perinteisiin polttoainekustannuksiin.

Sähköautojen latausasemien asentaminen on hyvä sijoitus tulevaisuuteen. Ne eivät ainoastaan tarjoa välitöntä hyötyä sähköautoja käyttäville asukkaille, vaan myös parantavat kiinteistön vetovoimaisuutta ja arvoa. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon sähköautojen kasvava suosio ja yhä tiukentuvat ympäristövaatimukset. Lisäksi, sähköautojen latausasemat voivat olla osa taloyhtiön kestävän kehityksen strategiaa, mikä lisää kiinteistön houkuttelevuutta ympäristötietoisten asukkaiden ja sijoittajien keskuudessa.

Sähköauton latausjärjestelmä on edullista toteuttaa energiaremontin yhteydessä, jolloin esim. aurinkoenergia on hyödynnettävissä sähköauton latauksessa.

Wirmax Wise tekee prosessista helppoa ja vaivatonta – ja kustannustehokasta

Wirmax Wise on innovatiivinen ratkaisu, joka tarjoaa taloyhtiöille helpon ja kustannustehokkaan tavan toteuttaa vihreä siirtymä.

Palvelumme ainutlaatuisuus piilee sen kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa; Wirmax Wise ei ainoastaan tarjoa sähköautojen latausratkaisuja, vaan integroi ne osaksi laajempaa energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävää hanketta.

Avaimet käteen -palvelumalli mahdollistaa prosessin sujuvan etenemisen suunnittelusta käyttöönottoon. Wirmax Wise kartoittaa huolellisesti kiinteistösi energiatehokkuuden, mukaan lukien sähköjärjestelmän rakenteen ja kapasiteetin. Tämä on kriittistä sähköautojen latausasemien turvallisen ja tehokkaan toiminnan kannalta, sillä jokainen kiinteistö on uniikki energiantarpeidensa ja -rakenteidensa suhteen. Asiantuntemuksemme auttaa varmistamaan, että latausinfrastruktuuri integroidaan saumattomasti kiinteistön olemassa olevaan sähköjärjestelmään, minimoimaan tarpeetonta sähköverkon kuormitusta ja optimoimaan energiankäyttöä.

Lue kaikki taloyhtiön energiaremontista täältä >>

Wirmax Wisen tarjoamat ratkaisut, kuten maalämpö, lämpöpumput, lämmöntalteenotto, automaatio ja etävalvonta, aurinkosähkö sekä sähköauton lataus, ovat suunniteltu vähentämään merkittävästi kiinteistön ostoenergian määrää, jopa 60-70 %. Tämä ei ainoastaan säästä kustannuksia, vaan edistää myös ympäristöystävällisyyttä. Erityisesti sähköauton latausjärjestelmä on suunniteltu siten, että se voidaan toteuttaa energiaremontin yhteydessä kustannustehokkaasti, hyödyntäen esimerkiksi aurinkoenergiaa sähköautojen lataamiseen.

Me pyrimme parantamaan kiinteistösi arvoa pitkällä aikavälillä – aina asumisviihtyvyyden parantamisesta kiinteistön huoltokustannusten pienentämiseen. Teknologian toimivuuden varmistamiseksi tarjoamme jatkuvan ylläpidon ja etävalvonnan, perustuen yli 20 vuoden kokemuksemme lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö-, automaatio- ja turvapalveluiden toimittamisesta. Meidän kanssamme taloyhtiösi voi luottaa siihen, että energiaratkaisunne ovat paitsi nykyaikaisia, myös tulevaisuuden tarpeisiin sopeutuvia.

Wirmax Wisen monipuolinen asiantuntemus ja kattavat palvelut tekevät siitä ihanteellisen vaihtoehdon taloyhtiöille, jotka harkitsevat sähköautojen latausasemien asentamista. Kaikki energiaremonttiin liittyvät toimenpiteet toteutetaan tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristön huomioiden, mikä luo pohjan kestävälle ja vihreälle tulevaisuudelle.