Gane Oy on nyt osa Wirmaxia!

Kiinteistön turvatekniikka kuntoon

Turvajärjestelmät kiinteistöihin Valkeakoski

Olisiko aika laittaa kiinteistönne turvallisuus kuntoon ja ennaltaehkäistä omaisuusvahinkojen syntyminen?

Saatte kaikki turvatekniikkaan liittyvät palvelut saman katon alta avaimet käteen -toteutuksella. Meiltä löytyy osaaminen ja ammattitaito etsiä tilaan ja käyttöön sopivat ja tarpeelliset laitteet ja järjestelmät. Kiinteistön turvajärjestelmätyöt Valkeakoskella nopeasti ja vankalla kokemuksella Wirmax-konserniin kuuluvalta Ganelta.

Ota yhteyttä meihin Valkeakoskella

Gane Oy.

Antti Väyrynen

+358 44 489 0002
antti.vayrynen@gane.fi

Wirmax.

Jukka-Pekka Lönnqvist

+358 50 453 4978
jukka-pekka.lonnqvist@gane.fi

Wirmax.

Markku Tuppurainen

+358 44 489 0017
markku.tuppurainen@gane.fi

Mitä turvajärjestelmiä meiltä saa Valkeakoskella?

Kulunvalvonta eli kulunseuranta on kiinteistössä tapahtuvaa henkilöliikenteen seurantaa.  Seurantaa voidaan toteuttaa teknisillä laitteilla. Oviin ja kulkuväyliin kohdistetaan valvontaa. Sen avulla estetään asiattomien henkilöiden pääsy tiloihin ja ehkäistään ilkivaltaa. Liikkuminen ovista ja porteista tapahtuu kulkutunnisteiden ja lukijoiden avulla. Samalla tehdään myös henkilöstön liikkumisesta sujuvaa ja turvallista.

Kulunvalvontajärjestelmät voivat toimia itsenäisesti tai ne voidaan integroida kiinteistön muihin teknisiin järjestelmiin, kuten rikosilmoitin-, kameravalvonta- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmiin. Kulunvalvontaan voidaan liittää myös työajanseuranta- tai työnumeroseurantajärjestelmä, informaatiopalvelu ja lounasseurantaohjelmisto. Nämä tuovat helpotusta palkanlaskentaan ja työntekijän tavoitettavuuteen.

Emme ole riippuvaisia yhdestä laitevalmistajasta, vaan käytössämme on aina alan parhaat tuotteet ja ratkaisut. Toimitamme mm. seuraavia järjestelmiä: Hedsam X, Esmikko, Dahua, Fidelix, Axema ja Rosslare.

Rikosilmoitinjärjestelmällä tarkoitetaan laitteistoa, jonka tarkoitus on suojata kiinteistöä, tiloja ja kohteita sekä ennaltaehkäistä ilkivaltaa ja rikoksia. Valvontaa voidaan toteuttaa mm. erilaisilla tunnistimilla, kuten liike-, magneetti-, savu-, kosteus- ja lasinrikkotunnistin. Hälytykset ohjataan vartiointiliikkeeseen tai asiakkaan haluamaan paikkaan. Näin reagoidaan poikkeamaan nopeasti.

Rikosilmoitinjärjestelmät voivat toimia itsenäisesti tai ne voidaan integroida kiinteistön muihin teknisiin järjestelmiin, kuten kulunvalvonta-, kameravalvonta- tai kiinteistöautomaatiojärjestelmiin.

Emme ole riippuvaisia yhdestä laitevalmistajasta, vaan käytössämme on aina alan parhaat tuotteet ja ratkaisut. Toimitamme mm. seuraavia järjestelmiä: HHL, DSC ja Powermaster.

Kameravalvonta on yksi tehokkaimmista rikosten ja ilkivallan ennaltaehkäisijöistä. Sillä voidaan valvoa ja turvata omaisuutta, henkilöitä ja alueita. Se on lahjomaton ja väsymätön silminnäkijä. Järjestelmään tallentuu toimintaympäristön tapahtumat ja poikkeustilanteet. Kameroiden tuottamaa kuvaa siirretään, tallennetaan ja hallitaan tarpeeseen soveltuvalla tavalla.

Kameravalvontajärjestelmät voivat toimia itsenäisesti tai ne voidaan integroida kiinteistön muihin teknisiin järjestelmiin, kuten rikosilmoitin-, kulunvalvonta- tai kiinteistöautomaatiojärjestelmiin.

Emme ole riippuvaisia yhdestä laitevalmistajasta, vaan käytössämme on aina alan parhaat tuotteet ja ratkaisut. Toimitamme mm. seuraavia järjestelmiä: Obseron, Mirasys, Dahua, Bosch, Hikvision ja Sony.

Tulipalo on vakava vaaratilanne ja se on turvallisuusuhka ihmisille sekä voi aiheuttaa taloudellisia ja aineellisia vahinkoja. Paloilmoitinjärjestelmä on turvalaitteisto, joka tunnistaessaan tulipalon synnyn tekee automaattisesti hälytyksen ja ilmoituksen hätäkeskukseen. Järjestelmä hälyttää ja ilmoittaa myös valvottavassa tilassa. Järjestelmä koostuu yleensä keskuksesta, paloilmaisimista, palopainikkeista ja paikallishälyttimistä.

Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset säätelevät järjestelmän toimintaa ja toteutusta.

Järjestelmät voivat toimia itsenäisesti tai ne voidaan integroida kiinteistön muihin teknisiin järjestelmiin, kuten turvavalaistus-, rikosilmoitin-, kulunvalvonta- tai kiinteistöautomaatiojärjestelmiin.

Palovaroitinjärjestelmä on hieman kevyempi toteutus paloilmoitinjärjestelmästä. Järjestelmässä käytetään samoja tuotteita kuin paloilmoitinjärjestelmässä, mutta hätäkeskusyhteys puuttuu.

Emme ole riippuvaisia yhdestä laitevalmistajasta, vaan käytössämme on aina alan parhaat tuotteet ja ratkaisut. Toimitamme mm. seuraavia järjestelmiä: Prodex Firescape, Inim ja Previdia.

Opaste- ja turvavalaistusta tarvitaan kiinteistössä varmistamaan käyttäjille poistumisteiden näkyvyys. Valaistusta vaaditaan tilanteissa, joissa täytyy varmistaa henkilöiden ulospääsy esimerkiksi sähkökatkos- tai poikkeustilanteessa. Turvavalaistuksen toiminta-aika poikkeustilanteessa täytyy olla vähintään 1 tunti. Tämä varmistetaan akustoilla. Turvavalaistus saattaa pelastaa ihmishenkiä ja on tärkeä osa kiinteistön turvallisuutta.

Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset säätelevät järjestelmän toimintaa ja toteutusta.

Järjestelmät voivat toimia itsenäisesti tai ne voidaan integroida kiinteistön muihin teknisiin järjestelmiin, kuten paloilmoitin- tai kiinteistöautomaatiojärjestelmiin.

Emme ole riippuvaisia yhdestä laitevalmistajasta, vaan käytössämme on aina alan parhaat tuotteet ja ratkaisut. Toimitamme mm. seuraavia järjestelmiä: Prodex Firescape, Neptolux, Previdia ja Inim.

Hoitajakutsujärjestelmällä voidaan parantaa asukkaiden turvallisuutta esimerkiksi hoivakodeissa, sairaaloissa ja palvelutaloissa. Järjestelmä myös mahdollistaa asukkaalle tavan saada yhteyden hoitohenkilökuntaan. Järjestelmä voi sisältää mm. painikkeita ja turvarannekkeita, joilla lähetetään kutsu hoitohenkilökunnalle. Kutsu voi välittyä hoitajille puhelimiin, näyttölaitteisiin, vartiointiliikkeeseen tai asiakkaan haluamaan paikkaan.

Tapahtumat kirjautuvat myös järjestelmälokiin ja niitä voidaan tarkastella myöhemmin.

Järjestelmät voivat toimia itsenäisesti tai ne voidaan integroida kiinteistön muihin teknisiin järjestelmiin, kuten paloilmoitin- tai kiinteistöautomaatiojärjestelmiin.

Emme ole riippuvaisia yhdestä laitevalmistajasta, vaan käytössämme on aina alan parhaat tuotteet ja ratkaisut. Toimitamme mm. seuraavia järjestelmiä: Tunstall, Vivago, Elpas ja Twig.

Ovipuhelin on yleensä huoneistossa oleva puhelin, jolla voi puhua talosta ulko-ovelle. Ovipuhelinjärjestelmässä on joskus myös kamera, josta sisälläolija näkee ulkopuolella olevan henkilön. Tästä käytetään nimitystä video-ovipuhelinjärjestelmä, ja sen sisäpuolinen laite on nimeltään video-ovipuhelin.

Ovipuhelimia on kerrostaloissa ja omakotitaloissa. Ovipuhelin on perinteisen lankapuhelimen kaltainen laite, jossa on luuri eli kuulopuhelin kuulokkeella ja mikrofonilla, hälytyssummeri ja vähintään ovenavauspainike. Kerrostaloissa voidaan ovipuhelinjärjestelmän ansiosta pitää talon ulko-ovi lukittuna ja ehkäistä siten ulkopuolisten liikkumista porraskäytävässä.

Uusimmat ovipuhelinjärjestelmät voivat yhdistää ovelta tulevat kutsut suoraan älypuhelimeen tai tablettiin ovipuhelimen lisäksi. On saatavilla myös video-ovipuhelinjärjestelmiä, jotka käyttävät internetyhteyttä puheluiden siirtoon älylaitteisiin.

Ovipuhelinlaitteisto voidaan usein laajentaa tai yhdistää kiinteistöautomaatioon. Tämä mahdollistaa esimerkiksi valaistuksen ja kulutuksen seurannan ovipuhelimesta. Jos tällainen järjestelmä yhdistetään älypuhelimeen, ovipuhelimen soiton ja kutsun lisäksi samalla matkapuhelinohjelmistolla voidaan hallita myös kiinteistöautomaation toimintoja.

Järjestelmät voivat toimia itsenäisesti tai ne voidaan integroida kiinteistön muihin teknisiin järjestelmiin, kuten paloilmoitin- tai kiinteistöautomaatiojärjestelmiin.

Emme ole riippuvaisia yhdestä laitevalmistajasta, vaan käytössämme on aina alan parhaat tuotteet ja ratkaisut. Toimitamme mm. seuraavia järjestelmiä: Dahua, Kocom, Siedle, Hikvision ja Aiphone.

Turvallisuus vaatii kokonaisvaltaista ymmärrystä ja suunnittelua

Kiinteistön turvallisuuden takaaminen vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua, ei pelkkää laitteiden hankintaa sieltä sun täältä.

Usein esimerkiksi hankitaan kamerat kiinteistöön ilman ymmärrystä kokonaistarpeesta. Asennusvaihe on puutteellinen, jolloin kuvataan väärää kohtaa tai kuvasta ei erotu tarvittavat yksityiskohdat. Pelkkä kamera ei ole automaattisesti turvallisuuden tae.

Kun turvajärjestelmiä ei suunnittele ja toteuta turvallisuusalan ammattilainen, lopputuloksena on liian usein pelkkä rahan tuhlaus. Ammattilainen osaa kysyä ja kartoittaa asiakkaan tarpeet.

Sen sijaan, että turvajärjestelmät nähtäisiin pelkkänä kulueränä, tulisi niitä pitää investointina turvallisuuteen. Tee oikeat valinnat alusta alkaen. Tarpeettoman tai puutteellisen järjestelmän hankinta voi paitsi heikentää turvallisuutta, myös tulla kalliiksi pitkällä aikavälillä.

Kiinteistön turvajärjestelmä ei ole pelkkä kuluerä, vaan investointi turvallisuuteen.

Tee tilaus nyt ja varmistu, että kiinteistön turvajärjestelmät ovat kunnossa!

Kokonaisvaltaiset ja parhaat turvajärjestelmät Wirmaxilta.

Parhaat turvatekniikan ratkaisut Valkeakoskella Wirmaxilta

Laita kiinteistösi turvajärjestelmät kuntoon Wirmaxin avulla. Meiltä saat kaikki turvatekniikkaan liittyvät palvelut saman katon alta Valkeakosken alueella. Meiltä löytyy osaaminen ja ammattitaito etsiä tilaan ja käyttöön sopivat ja tarpeelliset laitteet ja järjestelmät. Tekninen osaaminen on vahvuutemme.

Olemme laiteriippumattomia eli meillä voit valita haluamasi laitteen ja järjestelmän. Emme myy vain jotain tiettyä laitetta tai järjestelmää. Mutta meillä saat kaiken yhden luukun periaatteella, kun aikaisemmin ostit neljältä eri toimijalta.

Meidän avullamme vältyt siltä, että teet hankintoja monilta eri toimijoilta ilman yhtenäistä suunnitelmaa. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa lopullinen järjestelmä on sekava ja päällekkäinen, ja näin ollen tehottomampi kuin yhtenäisesti suunniteltu kokonaisuus.

Palvelumme voi olla koko projekti suunnittelusta toimitukseen kokonaisvaltaisesti avaimet käteen -periaatteella tai osia siitä.

Miksi turvajärjestelmät Wirmaxilta?

  • Kaikki turvatekniikkaan liittyvät palvelut saman katon alta – Ymmärrämme kokonaisuuksia. Pystymme kattamaan kokonaisvaltaisesti koko kiinteistön tarpeet järjestelmästä riippumatta ja tuomaan järjestelmät yhteen.
  • Nykyaikaiset menetelmät ja osaaminen – Toteutamme turvajärjestelmätyöt nopeasti ja tehokkaasti ilman ylimääräisiä ajeluita ja hukkatunteja. Tekninen osaaminen on vahvuutemme.
  • Valitse sopiva ajankohta, me hoidamme loput – Wirmaxilta saat ainoana toimijana Suomessa turvajärjestelmät helposti verkosta ennalta sovittuna, sinulle sopivana ajankohtana. Työt tehdään kerralla kuntoon, ilman yllätyksiä.
  • Alan parhaat tuotteet ja ratkaisut – Emme ole riippuvaisia yhdestä laitevalmistajasta, vaan käytössämme on alan parhaat tuotteet ja ratkaisut. Meiltä saa kustannustehokkaita, toimivia, räätälöityjä ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja.
  • Turvajärjestelmät Valkeakoskelle – Meiltä saat toimivat ja laadukkaat turvajärjestelmät Valkeakoskelle nopeasti ja ammattitaidolla.
  • Tyytyväiset asiakkaat ovat meille kaikki kaikessa – Meille asiakas on aina etusijalla. Emme myy väkisin, vaan vain aitoon tarpeeseen. Asiakastyytyväisyytemme on yli 90 %.
  • Kattavat palvelut saman katon alta – Kiinteistön turvajärjestelmien lisäksi saat meiltä kätevästi saman katon alta muutkin huolto- ja asennuspalvelut, kuten automaatio-, aurinkosähkö-, LVI-, sähkö– ja sähköauton latauspalvelut.

Miksi turvajärjestelmä kannattaa?

Erilaiset turvatekniikan järjestelmät ovat tärkeä osa kiinteistöjen ja toimitilojen turvallisuutta sekä liiketoimintaa. Nykyaikaisen turvatekniikan avulla suojaat kaikkea toiminnallesi tärkeää: ihmisiä, omaisuutta, tietoa jne.

Omaisuusvahingot voidaan ennaltaehkäistä muutenkin kuin murron näkökulmasta. Tulipalot, vesivahingot tai -vuodot voidaan ennaltaehkäistä ennen niiden tapahtumista. Vahingot eivät kerro etukäteen, milloin ne tulevat.

Toimivien turvajärjestelmien myötä saat samalla huolettomuuden, ymmärryksen ja turvan tunteen, että asiat ovat kunnossa.

Myös erilaiset määräykset, kustannustehokkuus ja huollon tarpeet ohjaavat tarvetta hankkia turvajärjestelmiä.

Toimiva turvajärjestelmä tuo monia hyötyjä, tilaa Wirmaxilta.

Turvajärjestelmän hinta Valkeakoski – Mitä turvajärjestelmä maksaa?

Jokainen turvajärjestelmäprojekti on yksilöllinen riippuen mm. kohteesta, tehtävän työn laajuudesta ja asennettavasta laitteistosta.

Kun keskität ostot yhdelle toimijalle, säästät aikaa ja rahaa. Eikä sinun tarvitse asioida viiden osapuolen kanssa.

Kun haluat tietää hinta-arvion kiinteistösi turvajärjestelmän toteutukselle Valkeakoskella, ota yhteyttä meihin ja pyydä tarjous. Olemme yhteydessä sinuun heti seuraavana arkipäivänä.

Älä maksa turhasta, tilaa Wirmax hoitamaan homma kerralla kuntoon! Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä!

Miten turvajärjestelmän asennustyöt etenevät Valkeakoskella?

Mikä Wirmax ja Gane?

Wirmax on moderni talotekniikkakonserni laajalla osaamisalueella. Tarjoamme lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö-, automaatio- sekä turvapalvelut.

Gane on nykyään osa Wirmax talotekniikkakonsernia. Gane on kiinteistöautomaation, turvajärjestelmien ja sähköjärjestelmien palvelualan yritys. Palvelemme kokonaisvaltaisesti eli meiltä saat sekä suunnittelun, laitetoimitukset, käyttöönoton ja asennuksen että kattavat huolto- ja ylläpitopalvelut.

Usein kysytyt kysymykset – Turvajärjestelmä

Kiinteistön turvajärjestelmä on kokonaisuus laitteita ja ohjelmistoja, jotka on suunniteltu suojaamaan kiinteistöä tunkeutumisilta, varkauksilta, tulipalolta ja muilta uhilta.

Turvajärjestelmiin voi kuulua monenlaisia laitteita, kuten liiketunnistimia, valvontakameroita, murtohälyttimiä, palovaroittimia, ovien ja ikkunoiden sensoreita sekä pääsynhallintajärjestelmiä. Wirmaxilta saat kulunvalvontajärjestelmät, rikosilmoitinjärjestelmät, paloilmoitin- ja palovaroitinjärjestelmät, turvavalaistusjärjestelmät, hoitajakutsujärjestelmät sekä ovipuhelinjärjestelmät.

Valinta riippuu kiinteistön koosta, sijainnista, käyttötarkoituksesta ja budjetista. On suositeltavaa tehdä turvallisuusarviointi yhdessä ammattilaisen kanssa määrittämään kiinteistön tarpeet.

Kustannukset vaihtelevat riippuen järjestelmän laajuudesta, valituista laitteista ja asennuksesta. Kun keskität ostot yhdelle toimijalle, säästät aikaa ja rahaa. Eikä sinun tarvitse asioida viiden osapuolen kanssa. Kun haluat tietää hinta-arvion kiinteistösi turvajärjestelmän toteutukselle, ota yhteyttä meihin ja pyydä tarjous. Olemme yhteydessä sinuun heti seuraavana arkipäivänä.

Kyllä, monet nykyaikaiset turvajärjestelmät on suunniteltu integroitaviksi älykotijärjestelmiin, mahdollistaen esimerkiksi etäkäytön ja ilmoitukset älypuhelimeen.

Useimmat turvajärjestelmät ilmoittavat keskusyksikölle tai palveluntarjoajalle mahdollisista vioista. Monissa järjestelmissä on myös varajärjestelmä tai paristot, jotka takaavat toiminnan sähkökatkosten aikana.

Kiinnostuitko? Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai pyydä tarjous parhaasta turvajärjestelmäratkaisusta teidän kiinteistöön. Wirmaxilla on monipuolinen järjestelmäosaaminen ja kokonaisymmärrys. Meiltä saatte kustannustehokkaat, toimivat ja asiakaslähtöiset ratkaisut.

Ajankohtaisia Artikkeleita

Kysy lisää tai Pyydä tarjous turvajärjestelmästä

Onko kysyttävää tai haluatko tarjouksen? Ota yhteyttä alla olevalla yhteydenottolomakkeella, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Antti VÄyrynen

Turvatekniikka
+358 44 489 0002
antti.vayrynen@gane.fi

Wirmax.

Jukka-Pekka Lönnqvist


+358 50 453 4978
jukka-pekka.lonnqvist@gane.fi

Wirmax.

Markku Tuppurainen


+358 44 489 0017
markku.tuppurainen@gane.fi

Tarjouspyyntölomake – Turva

Turvajärjestelmien ratkaisut kiinteistöön wirmaxilta

Katso alta paikkakunnat, missä Wirmax-konserniin kuuluva Gane tarjoaa turvajärjestelmäpalveluita:

Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, Askola, Aura, Enonkoski, Enontekiö, Espoo, Eura, Eurajoki, Evijärvi, Forssa, Haapavesi, Hailuoto, Halsua, Haapajärvi, Hamina, Hankasalmi, Hanko, Harjavalta, Hartola, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Heinävesi, Helsinki, Hirvensalmi, Hollola, Humppila, Hyrynsalmi, Huittinen, Hyvinkää, Hämeenkyrö, Hämeenlinna, Ii, Iisalmi, Iitti, Ikaalinen, Ilmajoki, Ilomantsi, Imatra, Inari, Inkoo, Isojoki, Janakkala, Joensuu, Jokioinen, Isokyrö, Joroinen, Joutsa, Juuka, Juupajoki, Juva, Jyväskylä, Jämijärvi, Jämsä, Järvenpää, Kaarina, Kangasala, Kaavi, Kajaani, Kalajoki, Kangasniemi, Kankaanpää, Kannonkoski, Kannus, Karijoki, Karkkila, Karstula, Karvia, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kauniainen, Kemijärvi, Kaustinen, Keitele, Kemi, Keminmaa, Kemiönsaari, Kempele, Kerava, Keuruu, Kihniö, Kinnula, Kirkkonummi, Kitee, Kittilä, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kokemäki, Kokkola, Kolari, Konnevesi, Kontiolahti, Korsnäs, Koski Tl, Kotka, Kouvola, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Kuhmo, Kuhmoinen, Kuopio, Kuortane, Kurikka, Kustavi, Kuusamo, Kyyjärvi, Kärkölä, Kärsämäki, Lahti, Laihia, Laitila, Lapinjärvi, Lapinlahti, Lappajärvi, Lappeenranta, Lapua, Laukaa, Lemi, Lempäälä, Leppävirta, Lieto, Liminka, Lestijärvi, Lieksa, Liperi, Lohja, Loimaa, Loppi, Loviisa, Luhanka, Lumijoki, Luoto, Luumäki, Maalahti, Marttila, Masku, Miehikkälä, Merijärvi, Merikarvia, Mikkeli, Muhos, Multia, Muonio, Mustasaari, Muurame, Mynämäki, Myrskylä, Mäntsälä, Mänttä-Vilppula, Mäntyharju, Naantali, Nakkila, Nivala, Nokia, Nousiainen, Nurmes, Nurmijärvi, Närpiö, Orimattila, Oripää, Orivesi, Oulainen, Oulu, Outokumpu, Padasjoki, Paimio, Paltamo, Parainen, Parikkala, Parkano, Pedersöre, Pelkosenniemi, Pello, Perho, Pertunmaa, Petäjävesi, Pieksämäki, Pielavesi, Pietarsaari, Pihtipudas, Pirkkala, Polvijärvi, Pomarkku, Pori, Pornainen, Posio, Pudasjärvi, Porvoo, Pukkila, Punkalaidun, Puolanka, Puumala, Pyhtää, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Pyhäranta, Pälkäne, Pöytyä, Raahe, Rantasalmi, Ranua, Raasepori, Raisio, Rauma, Rautalampi, Rautavaara, Rautjärvi, Reisjärvi, Riihimäki, Ristijärvi, Rovaniemi, Ruokolahti, Ruovesi, Rusko, Rääkkylä, Saarijärvi, Salo, Sastamala, Sauvo, Salla, Savitaipale, Savonlinna, Savukoski, Seinäjoki, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Siikalatva, Siilinjärvi, Simo, Sipoo, Soini, Siuntio, Sodankylä, Somero, Sonkajärvi, Sotkamo, Sulkava, Suomussalmi, Suonenjoki, Sysmä, Säkylä, Taipalsaari, Taivalkoski, Taivassalo, Tammela, Tampere, Teuva, Tervo, Tervola, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Tornio, Turku, Tuusniemi, Tuusula, Tyrnävä, Ulvila, Urjala, Utajärvi, Utsjoki, Uurainen, Uusikaarlepyy, Uusikaupunki, Vaala, Vaasa, Vantaa, Varkaus, Vehmaa, Vesanto, Vesilahti, Veteli, Vieremä, Vihti, Viitasaari, Vimpeli, Ylitornio, Virolahti, Virrat, Vöyri, Ylivieska, Ylöjärvi, Ypäjä, Ähtäri, Äänekoski